Sympozjum Wodne

Imprezy wodne w Schiltach:

Raz do roku Hansgrohe zaprasza międzynarodowych ekspertów w dziedzinie wody do swojej centrali w Schiltach. Impreza odbywa się w Aquademii. Podczas Sympozjum wszystko w Schiltach kręci się wokół wody – żywiołu fascynującego i zarazem wymagającego ochrony.

Począwszy od 2008 roku, każda kolejna edycja kładzie główny nacisk na inny temat. Przez dwa dni cenne zasoby wodne znajdują się w centrum uwagi podczas interesujących wykładów, warsztatów i dyskusji panelowych. Prelegenci analizują egzystencjalne, naukowe, polityczne i socjokulturowe znaczenie wody, inspirując słuchaczy i dostarczając im tematów do dyskusji.

Sympozjum Wodne 2010

Trzecia edycja sympozjum odbyła się w dniach 7 i 8 października 2010 roku. Hasło imprezy brzmiało: „Woda nasza powszednia – fascynujący żywioł i wieczny obieg“

„Czym jest dobra woda?“ Z tym pytaniem we wrześniu 2009 zmierzyło się wielu ekspertów w dziedzinie wody.

Imprezy związane z „błękitnym złotem“ dostarczyły gościom pierwszego Sympozjum Wodnego Hansgrohe wielu tematów do dyskusji.

„Woda – żywioł i tajemnica“. Pod takim tytułem odbyła się pierwsza edycja Sympozjum Wodnego w marcu 2008 roku.

Hansgrohe używa różnych rodzajów plików cookie. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie ze wszytskich plików cookies lub zdefinuj ustawienia osobiste, albo sięgnij do ogólnych zabezpieczeń danych.

   

Zgadzam się na wszystkie pliki cookies
<% } //bolIsPublishMode %>