Warunki korzystania z funkcji polecenia sprzedawcy

Wrzesień, 2011 r.

W zakresie udostępnienia przez Hansgrohe Sp. z o.o. funkcji Polecenia Sprzedawcy, obowiązują następujące warunki.  

1. Zakres usług

Udostępniamy użytkownikom naszą stronę z funkcją Polecenia Sprzedawcy. Użytkownik może wybierać dzięki tej funkcjii wyspecjalizowane punkty handlowe i wysyłać wybrane przez siebie adresy do innych odbiorców pocztą email lub SMS. Przy czym użytkownik sam podaje adres odbiorcy i własny adres (adres email lub numer tel. komórkowego). Następnie sporządzamy treść wiadomości (dane adresowe sprzedawcy i niezbędne informacje uzupełniające). Użytkownik nie może zmieniać i uzupełniać testu w SMS-ie, w przypadku wiadomości email, może dodać treści w wierszu dotyczy i wiadomość. Wiadomość wysyłana jest w sposób niekodowany i kończy się oświadczeniem odbiorcy złożonym wobec nas.  

2. Nasza odpowiedzialność 

Udostępnianie funkcji Polecenia Sprzedawcy jest dobrowolną i naszą nieodpłatną usługą, która w każdej chwili może być wstrzymana lub ograniczona. Nie kontrolujemy poprawności wprowadzanych przez użytkownika danych adresowych odbiorców i nie gwarantujemy dostępności funkcjonalności lub wysyłania lub odbierania maili lub SMS.  

3. Odpowiedzialność użytkownika

  Użytkownik potwierdza, że odbiorca wyraża zgodę na odbiór wiadomości.   Użytkownik sam odpowiada za treść sporządzanych, umieszczanych i wysyłanych informacji również przez swoich przedstawicieli lub innych osób , którym udostępnił dostęp, z wyjątkiem danych adresowych sprzedawców udostępnionych przez nas. Użytkownik nie może naruszać obowiązującego prawa przy uzupełnianiu treści lub ich tworzeniu, zwłaszcza zabrania się szerzenia treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa autorskie, lub zdrożne.  

4. Odpowiedzialność cywilna użytkownika za swoje postępowanie

Użytkownik odpowiada przed nami w przypadku naruszenia swoich ustawowych i umownych obowiązków.   Użytkownik zwalnia nas ponadto z wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą być dochodzone przeciwko nam z tytułu naruszenia praw osób trzecich. W przypadku naruszania obowiązków, obowiązującego prawa i dobrych obyczajów przez użytkownika zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub trwałego wykluczenia z użytkowania strony.  

Wskazówki odnośnie ochrony danych 
Jeżeli korzystają Państwo z naszej funkcji Polecenia Sprzedawcy, wówczas na podstawie przysługujących nam praw i wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych, dokonany zostanie zapis adresów email, numerów telefonów komórkowych, które podają Państwo w przypadku nadawcy i odbiorcy, oraz ewentualnie podane przez Państwa informacje

 

 

Hansgrohe używa różnych rodzajów plików cookie. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie ze wszytskich plików cookies lub zdefinuj ustawienia osobiste, albo sięgnij do ogólnych zabezpieczeń danych.

   

Zgadzam się na wszystkie pliki cookies
<% } //bolIsPublishMode %>