Wrzesień 2011 r.

Odpowiedzialność cywilna i roszczenia odszkodowawcze

W zakresie odpowiedzialności Hansgrohe Sp. z o.o., niezależnie z jakiego tytułu prawnego obowiązuje co następuje:

  1. Nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane przez nas celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania jest nieograniczona co do wysokości 
  2.  W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność jest ograniczona do takich szkód, z którymi należy się zasadniczo liczyć w wyniku korzystania i użytkowania naszej strony internetowej – o ile nie zajdzie zdarzenie z Pkt. 1. 
  3. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej i inne ograniczenia nie obowiązują w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak ustawa o odpowiedzialności za wady produktu. 
  4. W pozostałym zakresie wyklucza się naszą odpowiedzialność.
Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy