Stan na 03 / 2019

Informacje na temat polityki prywatności

Informacje ogólne

Dla Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach i Hansgrohe Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa ochrona danych osobowych jest sprawą najwyższej wagi. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie (a) na podstawie i w ramach obowiązujących regulacji prawnych lub (b) na podstawie osobno wyrażonej przez Państwa zgody. W dalszej kolejności będziemy Państwa informować o naszych uprawnieniach wynikających z regulacji ustawowych, o ile nie zostanie wskazana wyraźnie konieczność osobnego wyrażenia zgody.

Możliwość korzystania z treści udostępnianych przez naszą witrynę internetową

W trakcie przeglądania przez Państwa treści udostępnianych na naszych stronach internetowych, gromadzimy i zapisujemy w sposób krótkotrwały następujące dane dotyczące użytkownika, aby umożliwić Państwu korzystanie z witryny: Informacje związane z identyfikacją użytkownika (Państwa adres IP i ewentualnie nazwy i hasła użytkownika), dane początkowe i końcowe, rodzaj i zakres przeglądanych treści, a także informacje o rodzaju przeglądarki i systemie operacyjnym. Jest to proces związany z technicznymi aspektami, niezbędny do tego, aby przeglądanie stron www było możliwe. To samo dotyczy przeglądania przez Państwa treści zawartych w naszych newsletterach (jeżeli regulacje prawne nie zezwalają inaczej, nasze newslettery są Państwu dostarczane tylko na Państwa życzenie i po uprzednim wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody).

Dane osobowe udostępniane przez Państwa dobrowolnie

Formularze kontaktowe, e-mail i poczta
Jeśli dobrowolnie udostępnią nam Państwo dane osobowe za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszych stronach, poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail lub adres pocztowy, numer telefonu, wiadomości osobiste itp., będziemy przechowywać te informacje i wykorzystamy je w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i dostarczenia zamówionej usługi (np. wysyłania zamówionych informacji, udzielenia odpowiedzi na pytania techniczne lub inne, odpowiedzi na opinie na temat strony internetowej).

Formularz aplikacyjny
Za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na naszej stronie internetowej mogą Państwo złożyć swoje podanie (np. o pracę, współpracę w ramach pracy naukowej, szkolenie zawodowe) w firmie należącej do koncernu Hansgrohe w Państwa kraju. Przesłane przez Państwa za pośrednictwem formularza dane osobowe (wraz z załączonymi dokumentami) przekażemy do odpowiedniej filii w danym kraju odpowiedzialnej za rekrutację. Celem przekazania takich informacji jest wyłącznie przeprowadzenie procesu rekrutacji. Po przekazaniu danych osobowych do odpowiedniej filii krajowej zostają one niezwłocznie usunięte z naszego serwera. Firma przeprowadzająca rekrutację usuwa te dane najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. Odnosi się do sytuacji, w których nie obowiązują szczególne regulacje prawne nakazujące, aby przechowywać informacje dłużej.

Wyszukiwarka punktów handlowych
Korzystając z wyszukiwarki punktów handlowych na naszej stronie internetowej, mogą Państwo przesłać swoje zapytanie do wybranego punktu sprzedaży. Nie weryfikujemy przesłanych przez Państwa informacji, a jedynie przekazujemy je natychmiastowo do odpowiedniego punktu sprzedaży, który otrzymuje Państwa informacje wraz z danymi osobowymi. Informacje przesłane przez Państwa usuwamy z naszych serwerów natychmiast po ich przekazaniu do odpowiedniego punktu sprzedaży, o ile nie chcą Państwo wziąć udziału w ankiecie oceniającej punkt sprzedaży lub nie obowiązują nas regulacje prawne dotyczące archiwizacji danych.

Polecanie punktów sprzedaży
Jeżeli korzystają Państwo z naszej funkcjonalności "Polecanie punktów sprzedaży", zapisujemy Państwa adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko wskazane w polu nadawcy i odbiorcy, a także wprowadzoną przez Państwa wiadomość towarzyszącą przekazywanej przez Państwa wiadomości polecającej. Po przesłaniu wiadomości e-mail natychmiastowo usuwamy dane osobowe, o ile regulacje prawne nie zobowiązują nas do dłuższej archiwizacji.

E-Kartka
Jeżeli korzystają Państwo z naszej funkcjonalności "E-kartka", zapisujemy Państwa adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko wskazane w polu nadawcy i odbiorcy, a także wprowadzoną przez Państwa wiadomość towarzyszącą przekazywanej przez Państwa wiadomości. Po przesłaniu wiadomości e-mail natychmiastowo usuwamy dane osobowe, o ile regulacje prawne nie zobowiązują nas do dłuższej archiwizacji.

Newsletter / marketing za pośrednictwem poczty elektronicznej
Po zapisie na nasz newsletter będą Państwo otrzymywać od nas w regularnych odstępach czasu informacje na temat firmy Hansgrohe oraz jej marek, hansgrohe i AXOR. Zaliczają się do nich informacje na temat produktów, związane z firmą historie, informacje o konkursach z nagrodami, sponsoringu itp. Z poziomu formularza rejestracji mają Państwo możliwość samodzielnego ustawienia swoich preferencji. Zapis na newsletter jest skuteczny dopiero po dodatkowym potwierdzeniu zapisu na zasadzie double-opt-in. Po zapisie na newsletter za pośrednictwem formularza otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail zawierającą link, w który należy kliknąć, aby potwierdzić, że wskazany w formularzu adres e-mail należy do Państwa i że chcą Państwo w przyszłości otrzymywać newsletter firmy Hansgrohe. W przypadku, jeżeli udzielili nam już Państwo takiej zgody w przeszłości, najprawdopodobniej nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail z prośbą o kolejne potwierdzenie. Po otrzymaniu potwierdzenia udzielanej przez Państwa zgody będą Państwo otrzymywać newsletter firmy Hansgrohe oraz należących do niej marek, hansgrohe i AXOR. Z tych firmowych wiadomości mogą Państwo zrezygnować szybko i łatwo w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy kliknąć w link "Rezygnuję z subskrypcji", który znajduje się w każdym newsletterze. Treści otrzymywane za pośrednictwem newslettera mogą zostać spersonalizowane i dostosowane do Państwa zainteresowań. Personalizacja bazuje na informacjach, którymi dzielą się Państwo z nami. Jeżeli chcą Państwo zgłosić sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych, a nie mają Państwo dostępu do natychmiastowego mechanizmu opt-out, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@hansgrohe.com.

Zasady korzystania z danych osobowych
Korzystanie z Państwa danych osobowych do celów reklamy bez Państwa wyraźnej zgody ma miejsce jedynie w wąskich ramach dozwolonych przez regulacje prawne. Bez Państwa wyraźnej zgody nie kontaktujemy się z Państwem w celach reklamowych ani za pośrednictwem poczty e-mail, ani telefonicznie. Na podstawie i w zakresie dotyczącym uprawnień wynikających z regulacji ustawowych przetwarzamy i wykorzystujemy w zakresie niezbędnym następujące dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie (1) w celu reklamowania własnych ofert lub (2) przekazywania tych danych firmom z grupy Hansgrohe do celów ich komunikacji marketingowej: Przynależność do grupy osób (np. klient lub potencjalny klient firmy Hansgrohe), nazwisko, tytuł, stopień naukowy, przynależność do grupy zawodowej, branżowej lub biznesowej, adres, dane kontaktowe e-mail (ale z pominięciem telefonicznych danych kontaktowych) oraz rok urodzenia. Oprócz tych informacji możemy przechowywać i wykorzystywać inne dane, które zgodnie z prawem zgromadziliśmy, w celu reklamowania własnych ofert. W zakresie, w jakim przekazujemy wcześniej wymienione dane firmom należącym do naszego koncernu, w celu komunikacji marketingowej, są one prawnie zobowiązane do poinformowania Państwa o otrzymaniu od nas wyżej wymienionych danych (w formie wzmianki w materiałach reklamowych lub podobnych). W tym przypadku informacje o źródle pochodzenia oraz odbiorcach danych przechowujemy przez okres dwóch lat. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych. 

Informacje o zachowaniach użytkowników

W celu optymalnego dopasowania naszych ofert i komunikacji reklamowej do potrzeb klientów, potrzebujemy ogólnych informacji na temat zachowań klientów podczas korzystania z naszego serwisu. Z tego powodu tworzymy, za pomocą pseudonimów, profile użytkowników na podstawie informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem gromadzimy, aby umożliwić Państwu dostęp do treści udostępnianych na naszych stronach internetowych. Oznacza to, że wszelkie informacje gromadzone podczas korzystania przez Państwa z serwisu, które mogłyby naprowadzić na konkretną osobę (takie jak adres IP, nazwa użytkownika, hasła) zastępujemy abstrakcyjnym parametrem. Profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi ani wykorzystywane do innych celów. W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych dla potrzeb tworzenia profilu użytkownika.

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizowania stron internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej "Google"). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli danych tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane za pomocą plików cookie informacje na temat korzystania z tej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google znajdujący się w USA i zostają na nim zapisane. W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednakże przez Google najpierw skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach administrowania tą stroną internetową Google wykorzysta te informacje na potrzeby analizowania Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na tej stronie oraz w celu dostarczania administratorowi strony pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu. Adres IP wysyłany z Państwa przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować obsługę plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednakże uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo zablokować rejestrowanie przez Google pozyskanych za pomocą plików cookie oraz pobranych w oparciu o korzystanie przez Państwa ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, jeżeli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. W związku z dyskusjami na temat korzystania z narzędzi do analizowania stron przy użyciu pełnych adresów IP chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem “_anonymizeIp()” i dlatego też adresy IP mogą być przetwarzane wyłącznie w skróconej formie w celu wykluczenia bezpośredniego dostępu do danych osobowych.

Oprócz tego korzystamy z Google Analytics w celach analizy statystycznej danych w powiązaniu z AdWords i Double-Click-Cookie. Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, istnieje możliwość samodzielnej dezaktywacji tej procedury z poziomu menadżera reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de). Informacje szczegółowe na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz http://www.google.de/intl/de/policies/.

Na niektórych naszych stronach internetowych zainstalowaliśmy narzędzie "tynt". Jeśli treść z takich witryn jest wklejana (za pomocą funkcji "kopiuj - wklej") do wiadomości e-mail lub w sieciach społecznościowych (np. Facebook), to narzędzie dodaje link do odpowiedniej witryny i informuje nas, która strona internetowa została wyświetlona w efekcie skopiowania treści. Informacje te gromadzone są na zasadzie czysto anonimowej. W żadnym momencie firma Hansgrohe nie jest w stanie ustalić kto wymienił konkretne treści i z kim. Bliższe informacje na temat tego narzędzia znajdą Państwo na stronie www.tynt.com.

Dostęp do przechowywanych informacji na urządzeniach końcowych (wykorzystanie plików cookie)

Bez Państwa uprzedniej zgody wykorzystujemy technologię plików cookie wyłącznie w celu umożliwienia Państwu wyświetlania zawartości naszej witryny internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe, które zawierają informacje, które mają umożliwić min. identyfikację użytkowników ponownie odwiedzających nasze strony internetowe. Są one zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i z tego miejsca uzyskujemy do nich dostęp. W toku tej operacji nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych bez Państwa uprzedniej, wyraźnej zgody, a w szczególności skracamy Państwa adres IP, aby nie można było powiązać danych z Państwa osobą. Ponadto gromadzimy i zapisujemy tylko informacje o wybranych przez Państwa opcjach (np. wersje językowe, strony krajowe, oferty B2B lub B2C), ID produktów w notatniku lub w centrum plików do pobrania, częstotliwość i czas trwania odwiedzin na stronie itp. W dowolnym momencie mogą Państwo za pomocą ustawień przeglądarki zatrzymać odbieranie plików cookies lub usunąć pliki zapisane na Państwa urządzeniu końcowym. Poprosimy Państwa o uprzednie wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie do optymalizacji naszych ofert i reklam pod kątem Państwa potrzeb.

Sprofilowane reklamy online

Reklama online sprofilowana pod kątem użytkownika (tzw. remarketing/targeting) umożliwia Państwa anonimową identyfikację użytkownika w toku czynności marketingowych i przyporządkowanie Państwa do grupy docelowej użytkowników, dzięki czemu wyświetlane Państwu reklamy mogą być dopasowane do Państwa potrzeb. W tym celu podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie. W ten sposób gromadzimy informacje o Państwa aktywności na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych (np. klikane banery reklamowe, podstrony, sekwencja przeglądania treści itp.). Na podstawie tych danych tworzony jest profil użytkownika pod pseudonimem. Ten profil użytkownika nie umożliwia powiązania informacji z Państwa osobą lub tożsamością.
W zależności od Państwa zainteresowań, podczas odwiedzin na stronach internetowych innych dostawców, możliwe jest umiejscowienie mogących zainteresować Państwa reklam. Swoją zgodę na to mogą Państwo oczywiście w dowolnym momencie odwołać przez dezaktywację plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki ze skutkiem w przyszłości. 

Zewnętrzni usługodawcy

W zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych jesteśmy częściowo wspierani przez wybranych dostawców usług, którzy zobowiązani są względem nas ściśle przestrzegać zgód udzielonych przez Państwa i których regularnie kontrolujemy przed rozpoczęciem współpracy, a także w trakcie jej trwania.

Usuwanie danych

O ile w niniejszych informacjach na temat polityki prywatności nie zdefiniowano inaczej, Państwa dane osobowe usuwamy nie później niż trzy miesiące po upływie celu ich przechowywania, chyba że regulacje prawne zobowiązują nas do dłuższego ich przechowywania.

Minimalizacja danych

Przestrzegając zasad minimalizacji i zapobiegania nadmiarowi danych, przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne lub jak jest to określone wymogami prawa (ustawowo określony okres przechowywania). Jeśli cel gromadzonych informacji nie ma już zastosowania lub okres przechowywania się skończył, dane są przez nas blokowane lub usuwane.

Państwa prawa do otrzymania informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, które Państwa dotyczą, a także prawo do ich poprawiania, blokowania lub żądania ich usunięcia. Wyjątki: Wymagane przepisami przechowywanie danych służących realizacji procesów w przedsiębiorstwie lub archiwizacja podlegająca regulacjom ustawowym.

Udzielone przez Państwa zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych mogą Państwo w każdym momencie odwołać ze skutkiem w przyszłości. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail privacy@hansgrohe.com.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie szczegółowych pytań dotyczących polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail privacy@hansgrohe.com lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji Impressum.

Aby móc w dowolnym momencie uwzględnić blokadę danych, konieczne jest przechowywanie danych w pliku chronionym, zastrzeżonym do celów kontrolnych. Jeżeli nie istnieje obowiązek archiwizacji uregulowany ustawowo, mogą Państwo również zażądać usunięcia danych. W innym wypadku dane są blokowane, o ile wyrażą Państwo takie życzenie.

Państwa prawa i osoby do kontaktu

Oprócz wymienionych praw, w każdym momencie mogą Państwo zażądać udzielenia informacji na temat przechowywanych danych osobowych Państwa dotyczących, a także korekty lub usunięcia błędnych danych. Informacje o sprzeciwie, pytania, wnioski o udzielenie informacji lub usunięcie danych, zażalenia itp. prosimy kierować do:

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH 
Ingo Lorenz 
Auestr. 5-9 
77761 Schiltach

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy