Stan na 12/2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA AKTYWNOŚCI W INTERNECIE

Spółka Hansgrohe i jej przedsiębiorstwa powiązane (razem zwane „Spółką”, „nami”) pragną powiadomić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje. W niniejszej Polityce prywatności opisane są nasze praktyki odnoszące się do zebranych przez nas danych z następujących źródeł:

 • strony internetowe prowadzone przez nas, z których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności („Strony internetowe”);
 • oprogramowanie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności („Aplikacje”);
 • nasze strony w mediach społecznościowych i Aplikacje pod adresem [URL] (razem zwane naszymi „Stronami w mediach społecznościowych”);
 • wiadomości poczty e-mail w formacie HTML, które wysyłamy do użytkownika z linkiem do niniejszej Polityki prywatności lub inna istotna komunikacja z użytkownikiem i
 • interakcje biznesowe offline użytkownika z nami.

Strony internetowe, Aplikacje, Strony w mediach społecznościowych, e-maile i interakcje biznesowe offline określamy łącznie jako „Usługi”.

DANE OSOBOWE

„Dane osobowe” to dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby lub odnoszą się do użytkownika jako osoby możliwej do zidentyfikowania. W ramach świadczenia Usług zbierane są dane osobowe, takie jak:

 • nazwisko;
 • adres pocztowy (w tym adres rozliczeniowy i adres do wysyłki);
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres IP (na podstawie adresu IP możemy również określić przybliżoną lokalizację użytkownika);
 • dane karty płatniczej;
 • zdjęcie profilowe;
 • ID kont w mediach społecznościowych.

Gromadzenie danych osobowych

My i nasi usługodawcy gromadzimy dane osobowe w różny sposób, m.in.:

 • W ramach świadczenia Usług.
  • Gromadzimy dane osobowe w ramach świadczenia Usług, na przykład gdy użytkownik subskrybuje newsletter, tworzy konto w celu uzyskania dostępu do Usług, odwiedza nasze sklepy, uczestniczy w jednym z naszych wydarzeń, składa zamówienie telefoniczne, kontaktuje się z obsługą klienta lub dokonuje zakupu.
 • Z innych źródeł.
  • Pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł, takich jak na przykład:
   • publicznie dostępne bazy danych;
   • wspólni partnerzy marketingowi, gdy udostępniają nam te dane.
  • Jeśli użytkownik połączy swoje konto w mediach społecznościowych ze swoim kontem w Usługach, udostępni nam określone dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, lista kontaktów w mediach społecznościowych i inne informacje, które są dostępne lub które użytkownik udostępnia łącząc swoje konto w mediach społecznościowych ze swoim kontem w Usługach.

Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia żądanych Usług na rzecz użytkownika. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli użytkownik ujawnia nam lub naszym usługodawcom dane osobowe innych osób w związku ze świadczeniem Usług, oświadcza, że jest do tego upoważniony i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych

My i nasi usługodawcy możemy wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Gwarancja funkcjonalności Usług i realizacja zapytań.
  • Aby zapewnić świadczenie Usług, takich jak dostęp do zarejestrowanego konta i związane z nim korzyści, oferty specjalne lub obsługa klienta.
  • Aby odpowiedzieć na pytania i realizować zapytania, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub w inny sposób, na przykład, gdy użytkownik wysyła nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy prosi o przedłożenie oferty lub przekazanie innych informacji na temat naszych Usług.
  • Aby przetwarzać transakcje, obsługiwać zwroty i wymiany, weryfikować dane i zapewniać powiązane korzyści, specjalne promocje lub obsługę klienta.
  • Aby przekazać informacje administracyjne, takie jak zmiany w naszych warunkach i zasadach.
  • Aby umożliwić wysyłanie wiadomości do innych osób za pośrednictwem Usług, jeśli użytkownik sobie tego życzy.

  Wykonujemy te czynności w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikami i/lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

 • Dostarczanie naszego newslettera i/lub innych materiałów marketingowych oraz umożliwianie udostępniania treści w mediach społecznościowych.
  • Aby wysyłać e-maile marketingowe z informacjami o naszych Usługach, nowych produktach i innych nowościach z naszego przedsiębiorstwa.
  • Aby włączyć funkcję udostępniania, z której użytkownik chce skorzystać.

  Wykonujemy te czynności za zgodą użytkownika lub gdy występuje uzasadniony interes po naszej stronie.

 • Analiza danych osobowych na potrzeby raportów biznesowych i świadczenia spersonalizowanych Usług.
  • Aby analizować i przewidywać preferencje naszych użytkowników w celu tworzenia zbiorczych raportów o trendach dotyczących korzystania z naszych treści cyfrowych, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi.
  • Aby lepiej zrozumieć zainteresowania i preferencje użytkownika, abyśmy mogli spersonalizować nasze interakcje z nim i przekazywać mu informacje i/lub oferty dostosowane do jego zainteresowań.
  • Aby lepiej zrozumieć preferencje użytkownika, abyśmy mogli dostarczać w ramach świadczenia naszych Usług treści, które naszym zdaniem są dla niego istotne i interesujące.

  Świadczymy spersonalizowane Usługi w oparciu o nasz uzasadniony interes oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo za zgodą użytkownika.

 • Umożliwienie wzięcia udziału w loteriach, konkursach lub innych promocjach.
  • Możemy zaoferować możliwość wzięcia udziału w loteriach, konkursach lub innych promocjach.
  • Dla niektórych z tych promocji obowiązują dodatkowe zasady, w których opisane są informacje o tym, jak wykorzystujemy i ujawniamy zebrane dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z tymi dodatkowymi zasadami przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w określonej akcji.

  Wykorzystujemy te informacje w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikami.

 • Łączenie i/lub anonimizacja danych osobowych.
  • Możemy łączyć i/lub anonimizować dane osobowe, tak aby nie były one już uważane za dane osobowe. Wykonujemy te czynności, aby wygenerować dodatkowe informacje, które możemy wykorzystać i ujawnić w dowolnym celu, ponieważ nie pozwalają one już na identyfikację użytkownika ani nikogo innego.
 • Realizacja naszych zamierzeń biznesowych.
  • W celu analizy danych, na przykład w celu zwiększenia wydajności naszych Usług;
  • W celu przeprowadzenia audytów, aby sprawdzić, czy nasze wewnętrzne procesy działają zgodnie z założeniami oraz aby spełnić wymagania prawne, regulacyjne lub umowne;
  • W celu zapobiegania oszustwom i monitorowania zabezpieczeń przed oszustwami, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości;
  • W celu rozwijania nowych produktów i Usług;
  • W celu optymalizacji, poprawy, naprawy, zmiany lub utrzymania naszych obecnych produktów i Usług oraz wdrożenia środków bezpieczeństwa i zapewnienia jakości;
  • W celu identyfikacji trendów użytkowania, na przykład, aby zrozumieć, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla użytkowników;
  • W celu ustalenia skuteczności naszych kampanii reklamowych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników i
  • W celu wykonywania i rozszerzania naszych działań biznesowych, na przykład, aby zrozumieć, które części naszych Usług są najbardziej interesujące dla użytkowników, abyśmy mogli skoncentrować się na zaspokojeniu zainteresowań naszych użytkowników.

  Wykonujemy te czynności, aby zarządzać naszym stosunkiem umownym z użytkownikami, aby wypełnić obowiązek prawny i/lub w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Ujawnianie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe:

 • Przedsiębiorstwom powiązanym z nami w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Listę przedsiębiorstw powiązanych z nami wraz z ich lokalizacjami można znaleźć tutaj. Firma Hansgrohe SE jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie przekazanymi danymi osobowymi. Zewnętrznym usługodawcom, aby mogli świadczyć usługi na naszą rzecz.
  • Mogą to być usługodawcy w zakresie usług takich jak hosting strony internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zleceń, zatwierdzanie zwrotów, zapobieganie oszustwom, zapewnienie infrastruktury informatycznej i powiązanej, obsługa klienta lub powiązane korzyści (w tym specjalne promocje), wysyłanie wiadomości e-mail, audyty lub inne usługi.
 • Wykwalifikowanym sprzedawcom zewnętrznym. Na przykład:
  • Korzystając z wyszukiwarki sklepów za pośrednictwem naszych Usług, można przesłać swoje zapytanie do wybranego punktu sprzedaży. Nie weryfikujemy informacji podanych przez użytkownika, a jedynie przekazujemy jego zapytanie bezpośrednio do odpowiedniego wykwalifikowanego sprzedawcy, który otrzymuje informacje podane przez użytkownika wraz z jego danymi osobowymi.
 • Stronom trzecim, które sponsorują loterie, konkursy lub inne promocje.
 • Podczas korzystania z Usług użytkownik może zdecydować się na ujawnienie danych osobowych.
  • Na tablicach ogłoszeń, w czatach, na stronach profilowych, blogach i w innych miejscach umożliwiających publikację informacji i treści (w szczególności na naszych Stronach w mediach społecznościowych). Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które w ten sposób użytkownik zamieszcza lub ujawnia, stają się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i ogółu społeczeństwa.
  • Poprzez udostępnianie w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik połączy swoje konto w Usługach z kontem w mediach społecznościowych, informacje są udostępniane znajomym, którzy są powiązani z jego kontem w mediach społecznościowych, innym użytkownikom oraz dostawcy konta w mediach społecznościowych. W ten sposób użytkownik zezwala nam na umożliwienie udostępniania informacji i rozumie, że wykorzystanie udostępnionych informacji podlega polityce prywatności dostawcy mediów społecznościowych.

Inne wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy zebrane dane osobowe, gdy jest to konieczne lub właściwe, w szczególności gdy mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes, aby to zrobić:

 • W celu przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów.
  • Może to obejmować prawo inne niż prawo obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika.
 • W celu współpracy z organami publicznymi i państwowymi.
  • Aby odpowiedzieć na zapytanie lub udzielić informacji, gdy uznamy to za konieczne lub właściwe.
  • Może to obejmować organy spoza kraju zamieszkania użytkownika.
 • W celu współpracy z organami ścigania.
  • Na przykład, gdy odpowiadamy na zapytania i nakazy organów ścigania lub udzielamy informacji, które uważamy za ważne.
 • Z innych względów prawnych.
  • W celu egzekwowania naszych warunków i
  • W celu ochrony praw, sfery prywatnej, bezpieczeństwa lub własności naszej i/lub powiązanych z nami przedsiębiorstw, użytkownika lub stron trzecich.
 • W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową.
  • Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu zebranych danych osobowych stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innych dyspozycji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym), które mają wpływ na naszą działalność, aktywa lub zasoby, lub jakąkolwiek ich część.

INNE DANE

„Inne dane” to wszelkie dane, które pozwalają na wywnioskowanie tożsamości użytkownika i nie odnoszą się bezpośrednio do użytkownika jako osoby możliwej do zidentyfikowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i podobnych technologii.

Wykorzystywanie i ujawnianie innych danych

Możemy wykorzystywać i ujawniać inne dane w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od nas traktowania innych danych jako danych osobowych, możemy je wykorzystywać i ujawniać w tych samych celach, które określono w niniejszej Polityce prywatności dla danych osobowych. W niektórych przypadkach łączymy inne dane z danymi osobowymi. W takim przypadku traktujemy połączone dane jako dane osobowe tak długo, jak długo są one połączone.

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się wdrażać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie. Niestety żaden system przekazywania lub przechowywania danych nie daje gwarancji, że jest w 100% bezpieczny. Jeśli użytkownik ma powody, aby sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić w sposób opisany w rozdziale „Kontakt” poniżej.

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP

Możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Użytkownikowi oferujemy możliwość wyboru w zakresie wykorzystywania i ujawniania jego danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może nie wyrazić zgody na następujące działania:

 1. Otrzymywanie od nas e-maili marketingowych. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas e-maili marketingowych w przyszłości, może wycofać zgodę na ich przesyłanie bezpośrednio w e-mailu.
 2. Przekazywanie przez nas danych osobowych powiązanym z nami przedsiębiorstwom do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik chce, abyśmy w przyszłości już nie przekazywali jego danych osobowych powiązanym z nami przedsiębiorstwom do ich celów marketingu bezpośredniego, może nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@hansgrohe.com.
 3. Przekazywanie przez nas danych osobowych niepowiązanym z nami stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik chce, abyśmy w przyszłości już nie przekazywali jego danych osobowych niepowiązanym z nami stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego, może nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@hansgrohe.com.

Będziemy starali się spełnić jego żądanie/żądania w jak najkrótszym czasie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas e-maili marketingowych, możemy nadal wysyłać mu ważne informacje administracyjne, z których użytkownik nie może zrezygnować.

Dostęp do swoich danych osobowych, ich zmiana lub usunięcie

Jeśli użytkownik chce wnioskować o sprostowanie, aktualizację, skasowanie, ograniczenie lub usunięcie danych osobowych lub dostęp do nich, lub chce sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub je zakończyć, lub jeśli chce wnioskować o kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innemu przedsiębiorstwu (w zakresie, w jakim jest do tego uprawniony na mocy obowiązującego prawa), może skontaktować się z nami w sposób opisany w rozdziale „Kontakt” poniżej. Rozpatrzymy jego wniosek zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, powinien zapoznać się z rozdziałem „Dodatkowe informacje dotyczące Kalifornii”. Znajdzie w nim więcej informacji na temat wniosków, które może złożyć zgodnie z kalifornijską ustawą CCPA o ochronie prywatności. W swoim wniosku użytkownik jednoznacznie powinien określić te dane osobowe, które mają być zmienione, lub powinien wskazać, że chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych. W celu ochrony użytkownika możemy rozpatrzyć tylko wnioski dotyczące danych osobowych powiązane z adresem e-mail, którego użytkownik używa do wysyłania do nas wniosków. Przed realizacją wniosku może być konieczne zweryfikowanie tożsamości wnioskodawcy. Będziemy starali się spełnić jego żądanie w jak najkrótszym czasie. Należy pamiętać, że może być konieczne zachowanie pewnych informacji w naszych rejestrach i/lub w celu zakończenia transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (na przykład, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub bierze udział w promocji, podane dane osobowe mogą być zmienione lub usunięte ewentualnie dopiero po zakończeniu zakupu lub promocji). Użytkownik może również złożyć skargę do organu ochrony danych UE/EOG w kraju lub regionie, w którym zwykle przebywa lub pracuje, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych. Listę organów ochrony danych można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne lub dopuszczalne z uwagi na cel lub cele, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Kryteria ustalania okresów przechowywania:

 • Czas, przez jaki utrzymywane są relacje biznesowe z użytkownikiem, a my świadczymy na jego rzecz Usługi (na przykład tak długo, jak długo użytkownik ma u nas konto lub korzysta z Usług);
 • Kwestia, czy podlegamy obowiązkowi prawnemu (np. niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania rejestru transakcji z użytkownikami przez określony czas, zanim będziemy mogli go usunąć) lub
 • Kwestia, czy przechowywanie jest zasadne, biorąc pod uwagę naszą sytuację prawną (np. w związku z obowiązującymi okresami przedawnienia, procedurami lub dochodzeniami organów publicznych).

USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk dotyczących prywatności, informacji ani innych praktyk stron trzecich, w tym operatorów stron internetowych lub usług, do których linki znajdują się w Usługach, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie praktyki. Zamieszczenie linku w Usługach nie oznacza, że my lub przedsiębiorstwa powiązane z nami popieramy stronę lub usługę, do której prowadzi link. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za politykę lub praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania danych lub bezpieczeństwa innych przedsiębiorstw, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub innych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, operatorów komórkowych lub producentów urządzeń, w tym w odniesieniu do danych osobowych ujawnianych przez użytkownika innym przedsiębiorstwom za pośrednictwem lub w związku z Aplikacjami lub naszymi Stronami w mediach społecznościowych.

REKLAMA STRON TRZECICH

Współpracujemy z zewnętrznymi przedsiębiorstwami reklamowymi, aby oferować reklamy towarów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika, gdy uzyskuje on dostęp do Usług oraz innych stron internetowych lub usług online lub korzysta z nich.

 • Użytkownikowi mogą być wyświetlane reklamy na podstawie informacji o uzyskanym dostępie i korzystaniu z Usług oraz innych stron internetowych lub usług online na jednym z urządzeń użytkownika, a także informacji otrzymanych od stron trzecich. Przedsiębiorstwa te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce użytkownika (również za pomocą znaczników pikselowych). Mogą one również wykorzystywać te technologie, wraz z danymi, które gromadzą na temat zachowania użytkownika podczas przeglądania stron, do rozpoznawania użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy i laptop. Aby dowiedzieć się więcej o tej praktyce i o tym, jak można jej zapobiec w przeglądarkach zainstalowanych na urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności, użytkownik może odwiedzić strony http://optout.aboutads.info/#/ i http://optout.networkadvertising.org/#/. Aplikację AppChoices służącą do wyłączania określonych funkcji w aplikacjach mobilnych można pobrać ze strony www.aboutads.info/appchoices.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Prawo do żądania usunięcia treści

Mieszkańcy Kalifornii, mający mniej niż 18 lat i będący zarejestrowanymi użytkownikami Usług, mogą żądać od nas usunięcia wszelkich treści lub informacji, które zamieścili w Usługach, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@hansgrohe-usa.com, zgodnie z § 22581 California Business & Professions Code. Należy pamiętać, że takie żądanie nie zapewnia całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji, ponieważ np. część treści mogła zostać ponownie zamieszczona przez innego użytkownika.

JURYSDYKCJA I TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy siedzibę lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając z Usług użytkownik zdaje sobie sprawę, że jego dane mogą być przekazywane do krajów innych niż jego kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogące się różnić od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy ds. regulacyjnych lub bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do danych osobowych użytkownika.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG: W przypadku niektórych państw spoza EOG poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską za adekwatny do standardów EOG (pełną listę tych państw można znaleźć tutaj). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za adekwatne pod względem ochrony danych, podjęliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz wiążące reguły korporacyjne, aby chronić zebrane dane osobowe. Aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące tych środków, można skontaktować się z nami w sposób opisany w rozdziale „Kontakt” poniżej.

DANE WRAŻLIWE

Prosimy o nieprzekazywanie nam z własnej inicjatywy wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, religii lub innych przekonaniach, stanie zdrowia, cechach biometrycznych lub genetycznych, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) w Usługach, za ich pośrednictwem lub w inny sposób.

ZEWNĘTRZNE USŁUGI PŁATNICZE

W Usługach możemy oferować użytkownikowi możliwość dokonywania płatności na rzecz Spółki za pośrednictwem usług płatniczych stron trzecich, w których użytkownik utworzył własne konto. Jeśli użytkownik dokona płatności na naszą rzecz za pośrednictwem takiej usługi, jego dane osobowe będą gromadzone przez te strony trzecie, a nie przez nas, i będą podlegać polityce prywatności tych stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy kontroli nad gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych przez wspomniane strony trzecie ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania w tym zakresie.

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informacja „OSTATNIA AKTUALIZACJA” w górnej części niniejszej Polityki prywatności wskazuje, kiedy została ona ostatnio zmieniona. Zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem w Usługach zmienionej Polityki prywatności.

KONTAKT

Hansgrohe Sp. z.o.o, z siedzibą w ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa, Poland, jest odpowiedzialna za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem

info@hansgrohe.pl

lub

Hansgrohe Sp. z.o.o, z siedzibą w ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa

Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych naszej grupy: privacy@hansgrohe.com.

Ponieważ komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o niezamieszczanie w wiadomościach e-mail szczegółów dotyczących kart kredytowych lub innych wrażliwych informacji.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KALIFORNII

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności z 2018 roku („CCPA”) udostępniamy tutaj następujące dodatkowe informacje dotyczące kategorii danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy w odniesieniu do mieszkańców Kalifornii.

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy