Krople wody.
Wrzesień, 2011 r.

Wskazówki prawne

Na tej stronie opisane są warunki korzystania ze strony internetowej Hansgrohe Sp. z o.o. Proszę zapoznać się z linkami, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności za szkody, prawa własności przemysłowej, warunki korzystania z rekomendacji dystrybutora lub materiały wideo i filmowe.

Odnośnie strony internetowej Hansgrohe Sp. z o.o. obowiązują poniższe warunki użytkowania i korzystania ze strony, z którymi należy się dobrze zapoznać przed wejściem na stronę. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na nasze warunki korzystania ze strony.

Kompletność i poprawność naszych informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa odpowiadała najnowszym standardom wiedzy i zawierała poprawne i pełne informacje. Niemniej jednak nie odpowiadamy za aktualność informacji znajdujących się na stronie, czy też ich poprawność, kompletności i przydatność w zakresie określonych zastosowań.

Zastrzegamy sobie prawo do skracania informacji w razie potrzeby, do przemieszczania ich do innych obszarów tematycznych, do tymczasowego ich blokowania i/lub do bezpowrotnego ich usuwania.

Dostępność naszych usług i produktów

Nasza strona internetowa ma jedynie na celu informowanie Państwa o świadczonych przez nas usługach i dostępnych produktach. W szczególności w związku z udzielanymi przez nas informacjami nie powstaje roszczenie prawne do świadczenia jakichkolwiek usług, do ich kompletności, ciągłości lub dostępności. Proszę pamiętać, że niektóre informacje na naszej stronie dotyczące produktów, usług lub programów mogą nie być dostępne w niektórych krajach. Dlatego należy zwrócić się do swoich wyspecjalizowanych partnerów handlowych firmy Hansgrohe, aby sprawdzić dostępność konkretnych produktów i usług.

Obce treści

Poniżej wymienione treści nie pochodzą od nas i nie odzwierciedlają naszego zdania, przez co nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej i gwarancji za ich treść:

  • Ewentualne wpisy w utworzonych ewentualnie forach dyskusyjnych nie są naszego autorstwa, zamieszczane są przez użytkowników. Nie sprawdzamy treści umieszczonych przez użytkowników, jak np. opinie, porady, objaśnienia, oferty lub innych informacji pod względem ich poprawności, czy zgodności z prawem. Nasze fora dyskusyjne nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem, do pomówień, zniesławiających lub obraźliwych komentarzy. Użytkownik zwalnia nas z odpowiedzialności wobec osób trzecich, które wynikają z jego niewłaściwego użytkowania, nie odpowiadającego poniższym warunkom użytkowania strony.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za treści przelinkowane na naszą stronę.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji dotyczących naszych specjalistycznych sklepów, nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki wyszukiwania. 
    Nie kontrolujemy tych treści i nie przeszukujemy zamieszczanych treści pod względem zawartości działań niezgodnych z prawem. Jeżeli poweźmiemy informację na temat naruszenia prawa, wówczas jednak przeprowadzimy proces usunięcia tychże informacji.

Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Odnośnie przedmiotowej strony internetowej obowiązuje prawo niemieckie. Sądem właściwym jest Sąd w Poznaniu.

Prawa autorskie

Copyright Hansgrohe 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje są przedmiotem prawa autorskiego i innych regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nie wolno kopiować ich, poddawać modyfikacji i używać na innych stronach internetowych ani w celach handlowych, ani w celu przekazania innym. Niektóre strony internetowe Hansgrohe zawierają także materiały, do których prawa autorskie posiadają podmioty udostępniające te materiały.

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy