Kwiecień, 2013 r.

Prawa autorskie i prawa rzeczowe

Odnośnie praw rzeczowych i praw autorskich dotyczących treści stron internetowych Hansgrohe Sp. z o.o. obowiązuje co następuje:  

Wszystkie zdjęcia, wykresy, pliki, teksty i pozostałe treści na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi, prawami do marki lub innymi prawami rzeczowymi. Zabrania się powielania, publikowania lub innego wykorzystywania mediów elektronicznych, innych stron internetowych, mediów drukowanych w celach prywatnych lub służbowych bez naszej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie. Nie mamy obowiązku udzielania takiej zgody.

Dążeniem naszym jest przestrzeganie praw autorskich i praw rzeczowych odnośnie zdjęć, grafik, plików, tekstów stosowanych w naszych publikacjach na naszych stronach internetowych.   

Wszystkie wymienione i nie wymienione prawa autorskie i rzeczowe na naszej stronie internetowej, oraz pozyskane dla osób trzecich, podlegają przepisom prawa danego kraju i przepisom międzynarodowym oraz prawu i roszczeniom każdoczesnym zapisanym i nie zapisanym posiadaczom tychże praw. Wymienienie lub nie wymienienie praw rzeczowych lub autorskich nie uprawnia do domniemania, iż prawa autorskie i rzeczowe nie występują w stosunku do osób trzecich.

Szczególnie obowiązują prawa rzeczowe w stosunku do umieszczonych na tej stronie zdjęć mearicon, indochine, Andre Bonn, P.C., Konstantin Yugano, Manfred Ament, fotoflash, Franz Pfluegl, Beboy, Spectral-Design, typomaniac, WavebreakMediaMicro, matka_Wariatka, George Mayer, © auremar, Ray, archideaphoto, arsdigital, © Anna Khomulo, © Yuri Arcurs  - www.fotolia.de .

Zawsze fachowe doradztwo

Salon partnerski w Twojej okolicy